:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

П О К А Н А

На проведеното заседание на 25.01.2022 год. Управителният съвет на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на годишно отчетно общо събрание на клуба на 05.03.2022 год. от от 18.00 ч в гр. Етрополе, комплекс "Горонака".

На събранието се поканват всички настоящи членове и кандидат-членове.

ОС ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове
2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2021 год.
3. Становище на КС по финансовия отчет
4. Обсъждане на членския внос, таксата за издаване на родословия и даренията за участие в клубните мероприятия
5. Приемане на календарен план за мероприятията през 2022 година
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага за 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.


[още новини]
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче