:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
Устав
Структура
Членове
Отчети
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
За клуба

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ - НКБГ

13.03.2010 г., в с.Красново, община Хисар, Област Пловдивска, се проведе учредително събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност с наименование НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.

Целите на сдружението:
- Международно признаване на породата;
- Осъществяване защита на правата на своите членове;
- Задоволяване интересите и нуждите на своите членове при развъждане и отглеждане на техните кучета от породата българско гонче;
- Популяризиране на своята дейност и резултатите от нея;
- Задоволяване интересите и нуждите на своите членове, свързани с осигуряване на информация и специализирана помощ.
- Осъществяване и развитие на международните връзки и сътрудничество със сродни организации и участие в международни срещи и прояви във връзка със своята дейност.
- Контрол за стриктно изпълнение на селекционно-развъдната дейност на отделните развъдчици.
- Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на кучетата от породата българско гонче, чрез повишаване на физическите им способности.
- Отглеждане на образци с добри заложби.
- Подкрепа на развъдните и генетичните изследвания, на разработката на научни въпроси.
- Спортна дейност и обучение на кучета от породата българско гонче.
- Разяснителна работа и агитационна дейност за породата българско гонче.
- Формиране на интерес към кучетата от породата българско гонче сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучетата от тази порода.
- Да представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации при провеждане на регионални, национални и международни прояви.
- Да съдейства съобразно своите възможности за защита на природата и опазване на околната среда.

Учредители на клуба:
1. Георги Стоянов Тошев
2. Бисер Иванов Илиев
3. Васил Георгиев Замфиров
4. Георги Петров Христов
5. Тихомир Христов Тодоров
6. Илия Александров Зозиков
7. Желю Иванов Желев
8. Георги Иванов Узунов
9. Димитър Петров Георгиев
10. Йовчо Славков Славков
11. Делчо Ненов Кочанков
12. Ангел Илиев Иванов
13. Сейхан Салим Мухарем
14. Георги Ботев Зозиков
15. Румен Пенев Иванов
16. Йордан Мирчев Йорданов
17. Пенчо Гешев Чумпов
18. Владимир Бориславов Божилов
19. Георги Христов Чаушев
20. Димитър Христов Тахчиев
21. Иван Дончев Тривски
22. Цоно Стоянов Димитров
23. Цоко Петров Сълов

Национален Клуб Българско Гонче изказва своите благодарности на Венцислав Радев (tzara) за изработката на клубното лого
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче